Få din hemsida att visas som säker (https) på Google med SSL-Certifkat

Sedan sommaren 2018 visas hemsidor som fortfarande har http-webbadresser som osäkra i webbläsaren Google Chrome. För att få en https-webbadress behöver du ett SSL-certifikat som ökar säkerheten för din hemsidas besökare vilket gör att dem känner sig trygga med att besöka din hemsida och dessutom hjälper till att höja din Google-ranking.

Visste du att du kan köpa SSL-certifikatet via Webb Online för 195kr/år exkl moms? Installationen av SSL-Certifikatet ingår kostnadsfritt om du är kund hos oss. Besök vår SSL-Certifkat sida för mer info.


Logga in